Kernwaarden

COROOS is een familiebedrijf sinds 1957. Wij zijn goed in wat we doen, zorgen goed voor onze mensen, onze producten en onze omgeving. Dit doen we vanuit diep verankerde overtuigingen. Deze hebben we samengevat in een vijftal kernwaarden: De COROOS-formule:

Customer Oriented - Klantgericht

Customer Oriented - Klantgericht

Wij helpen onze klanten vanuit een outside-in principe om efficiënte oplossingen te leveren. Wij zijn de enige leverancier voor totaaloplossingen in het segment.


Cost Leadership - Kostleider

Cost Leadership - Kostleider

Iedereen binnen COROOS betrokken om de beste prijs-kwaliteit prestatie te realiseren.


Care - Zorg

Care - Zorg

We zorgen voor de veiligheid van onze mensen en nemen onze verantwoordelijkheid richting onze omgeving en belanghebbenden zoals buren en (lokale) overheden. Wij vinden het belangrijk om gezonde producten te produceren.


Craftmanship - Vakmanschap

Craftmanship - Vakmanschap

Speerpunten binnen onze dagelijkse operatie zijn Continu verbeteren; Innovatie; Operationele excellentie; Eigenaarschap en Communicatie.


Connection - Verbinding

Connection - Verbinding

Wij zijn betrokken. Wij leveren een teamprestatie en totaaloplossingen. Wij hebben vertrouwen.


 

"Wij dragen bij aan de gezondheid van mensen met plantaardig voedsel dat gemakkelijk, lekker en toegankelijk is met respect voor de planeet."

Onze Visie:
Creating your future, with plant-based food.

Geef ons je uitdaging

Kies een van de bovenstaande opties