Duurzaamheid

Het bewaren van al het goede en pure van groenten en fruit, zonder ongezonde toevoegingen, dat is waar we bij COROOS iedere dag met passie aan werken. Dit doen we via een verantwoorde productie, gebaseerd op innovatieve technieken en circulaire principes, zonder schadelijke impact op het leefklimaat van mens en dier.

Bij COROOS heeft duurzaamheid betrekking op de volledige bedrijfsvoering. Op gebied van teelt, grondstoffen, energie- en watergebruik, productie en verpakking worden keuzes gemaakt waarmee wordt bijgedragen aan de Sustainable Development Goals* (SDG). Voor COROOS vormen 6 SDG’s in het bijzonder het kompas voor een duurzame en sociale bedrijfsvoering.

We doen dit vanuit het besef dat we onze bedrijven en de wereld waarin we leven zonder bezwaren door moeten kunnen geven aan volgende generaties. Deze lange termijn visie vertalen we ook in het aangaan van duurzame relaties met onze leveranciers en medewerkers, waar we grote waarde aan hechten. COROOS maakt duurzaamheid transparant en helder, zonder veel woorden maar met ambitie. Ook op dit gebied willen we tot de top van Europa horen.

Duurzaamheids plan 2019-2024

Water

Leiding- èn grondwaterverbruik reduceren met 20%; Sluiten van de waterkringloop binnen COROOS.

Elektriciteit

Aandeel groene stroom naar 50% opvoeren door zelf stroom op te wekken of af te nemen van (lokale) leveranciers.

Gas

Verminderen van het totale gasverbruik met 10%.

Energie-Efficiency

Uitvoeren energie efficiency maatregelen conform plan EED.

Reststromen

Verbetering valorisatie reststromen, toepassen ladder van Moerman, uitfaseren single use plastics eigen gebruik.

Sustainable development goals

We gebruiken 16% minder water per ton eindproduct sinds 2018.

We gebruiken 16% minder water per ton eindproduct sinds 2018.

Bij COROOS gebruiken we veel water. We gebruiken water om onze producten te wassen, om onze producten mee te verwarmen of te koelen en om als toevoeging te gebruiken in sommige van onze producten. Denk bijvoorbeeld aan het beetje vocht dat in een potje met doperwtjes of sperziebonen zit. 
Om deze waterreductie te realiseren werken we sinds 2020 aan een tiental processen om efficienter om te gaan met water binnen specifieke plekken in onze fabriek.

Daarnaast loopt in de periode 2021 - 2024 het pilotproject hergebruik proceswater in de landbouw om verzilting tegen te gaan en de boeren aan zoet water te helpen, in samenwerking met het waterschap, de gemeente, de boeren en de provincie.

We gebruiken 100% groene stroom in onze fabrieken.

We gebruiken 100% groene stroom in onze fabrieken.

Sinds 1 januari 2023 neemt COROOS groene stroom af van Coöperatie Zeeuwind. Zeeuwind en COROOS zijn hiervoor een langdurige samenwerking aangegaan die bestaat uit de benodigde megawatts voor beide vestigingen en een gezamenlijke verdere verkenning van initiatieven rondom hernieuwbare energie.

COROOS neemt deel aan het IMVO convenant en is lid van Sedex.

COROOS neemt deel aan het IMVO convenant en is lid van Sedex.

COROOS is aangesloten bij SEDEX, een wereldwijd toonaangevende organisatie op het gebied van ethische handel die werkt aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in wereldwijde toeleveringsketens. Ook nemen we sinds 2019 actief deel aan de IMVO-convenant voor de voedingsmiddelen industrie en wordt passend beleid verder geïmplementeerd. 

We maken verantwoorde keuzes voor onze reststromen en verduurzamen onze verpakkingen.

We maken verantwoorde keuzes voor onze reststromen en verduurzamen onze verpakkingen.

Daarnaast hebben we sinds 2019 ons aardgasverbruik met meer dan 55.000m3 teruggebracht door warmte hergebruik op plekken waar dat kan in onze fabriek.

Plastics die we gebruiken om combinatieverpakkingen te maken, worden vervangen door karton. Folies die we gebruiken voor consumentenverpakkingen worden fasegewijs vervangen door recyclebare alternatieven.

Conserven die door omstandigheden hun weg niet vinden naar de retail, worden geleverd aan de voedselbanken. Reststromen zijn grondstof voor diervoeding.

 
We hebben onze CO2 uitstoot sinds 2018 met 2.737 ton teruggebracht.

We hebben onze CO2 uitstoot sinds 2018 met 2.737 ton teruggebracht.

Voor de komende jaren hebben we doelstellingen gezet met betrekking tot het reduceren van de uitstoot van CO2:
-20% per 2024 en zelfs -50% per 2030.

COROOS heeft voor 2022 het bronzen duurzaamheidscertifiaat ontvangen vanuit de Ecovadis Sustainability Rating.

 

COROOS bezit SKAL Bio- en EKO-certificeringen

COROOS bezit SKAL Bio- en EKO-certificeringen

Met COROOS zetten we in op biologische teelt en biologische producten. Daarom zijn we EKO-gecertificeerd. Ook hebben we de focus op regionale teelt, de reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij onze groente- en fruittelers en werken we samen met telerscoöperaties in binnen- en buitenland. Daarnaast nemen we deel aan de Green Deal Eiwitrijke gewassen en dragen we bij aan de bevordering van de landelijke biodiversiteit met behulp van tijdelijke natuur- en vleermuiskasten. 

Geef ons je uitdaging

Kies een van de bovenstaande opties