Duurzaamheid en MVO

Het bewaren van al het goede en pure van groenten en fruit, zonder ongezonde toevoegingen, dat is waar we bij COROOS iedere dag met passie aan werken. Dit doen we via een verantwoorde productie, gebaseerd op innovatieve technieken en circulaire principes, zonder schadelijke impact op het leefklimaat van mens en dier. 
 

Bij COROOS heeft duurzaamheid betrekking op de volledige bedrijfsvoering. Op gebied van teelt, grondstoffen, energie- en watergebruik, productie en verpakking worden keuzes gemaakt waarmee wordt bijgedragen aan de Sustainable Development Goals* (SDG). Voor COROOS vormen 6 SDG’s in het bijzonder het kompas voor een duurzame en sociale bedrijfsvoering. 
 

We doen dit vanuit het besef dat we onze bedrijven en de wereld waarin we leven zonder bezwaren door moeten kunnen geven aan volgende generaties. Deze lange termijn visie vertalen we ook in het aangaan van duurzame relaties met onze leveranciers en medewerkers, waar we grote waarde aan hechten. COROOS maakt duurzaamheid transparant en helder, zonder veel woorden maar met ambitie. Ook op dit gebied willen we tot de top van Europa horen.

260px-UN_SDG_Logo
 
De ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen sinds 2015 het grootste duurzaamheidsinitiatief wereldwijd. Steeds meer bedrijven zien het als hun verantwoordelijkheid om bij te dragen  aan deze doelstellingen.
SDG water
SDG water

meer dan

40%

minder koelwater verbruik sinds 2017

2020: Verbetering waterefficiëncy op 10 punten in de fabrieken gerealiseerd.

2021: Pilotproject hergebruik proceswater in de landbouw om verzilting tegen te gaan en de boeren aan zoet water te helpen, in samenwerking met het waterschap, de boeren en de provincie.

SDG energie

Samen met E-Connection wordt momenteel een optie uitgewerkt voor afname van groene stroom van het nieuwe windpark Schore voor beide vestigingen vanaf 2023. Er loopt een haalbaarheidsonderzoek warmtenet om warmte uit te wisselen met omliggende bedrijven in Kapelle.

SDG energie
SDG Eerlijk werk
SDG Eerlijk werk

Aangesloten bij SEDEX, een wereldwijd toonaangevende organisatie op het gebied van ethische handel die werkt aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in wereldwijde toeleveringsketens. Ook nemen we sinds 2019 actief deel aan de IMVO-convenant voor de voedingsmiddelen industrie en wordt passend beleid verder geïmplementeerd.

SDG verantwoorde productie

Vrijkomende warmte wordt hergebruikt en zorgt voor minder aardgasverbruik. Plastics worden vervangen door karton en gebruikte folies worden vervangen door recyclebare alternatieven. Conserven die door omstandigheden hun weg niet vinden naar de retail, worden geleverd aan de voedselbanken. Reststromen zijn grondstof voor diervoeding.

SDG verantwoorde productie

meer dan

55.000m3

minder gasverbruik door warmte hergebruik sinds 2019

SDG klimaat

Voor de komende jaren hebben we doelstellingen gezet met betrekking tot het reduceren van de uitstoot van CO2:

-20% per 2024

-50% per 2030

We hebben inmiddels
onze CO2 footprint met

2.223

ton gereduceerd sinds 2018

SDG klimaat
SDG Ecologie
SDG Ecologie

We zetten in op biologische teelt en biologische producten. Daarom zijn we EKO-gecertificeerd. Tevens hebben we de focus op regionale teelt, de reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij onze groente- en fruittelers en werken we samen met telerscoöperaties in binnen- en buitenland.

Klik voor meer informatie over:

Sustainable Development Goals

 

SEDEX

 

IMVO convenant 

 

EKO keurmerk

Duurzaamheid